Author: <span>Segni</span>

Engineering Corporation of Oromia > Articles by: Segni

Pirojektiin Ijaarsa Mana barumsaa Ifa Boruu sadarkaa lammaffaa Naannoo Affaar Magaalaa Samaraatti ijaarame eebbifame.

September 5, 2023 / By Segni

KIO: Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi P/M/N/Affaar Obbo Hajii Awwal Arbaa, Itti gaafatamaa waajjira Paartii  Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hogganaa Biiroo Haqaa fi Nageenyaa Oromiyaa Komishinar Jeneraalaa Kaffaaloo Tafarraa dabalatee, hoggansi olaanoon Naannoolee lamanuu, Jaarsolii biyyaa fi keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti eebbi kun gaggeeffame jira. Pirojektiin kun, Hariiroo Obbolummaa naannoolee […]

Certificate of Recoginition

July 26, 2023 / By Segni

Engineering Corporation of Oromia has received an award from the Public Enterprises Bureau of Oromia for its outstanding overall performance for the year 2022/23 Congratution to all ECO Staff and Management Members ………………………………………………………………..ECO Website- https://ecoet.orgECO Facebook Page- https://www.facebook.com/ecoet.orgECO Telegram Chanel- https://t.me/ECOromiaECO Twitter-https://twitter.com/engineeringoromia

If you have any Construction problem ... We are available

X