If you have any Construction problem ... We are available

OUR SERVICES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, libero sed cum. Delectus suscipit tempore fugit, accusamus inventore, sunt quod ullam saepe consequuntur quasi illo odit

Architectural Design

We act as advocates for our cperforming due diligence in the pre-construction phase aeray minimizing risks for our clients.

Road Construction

We act as advocates for our cperforming due diligence in the pre-construction phase aeray minimizing risks for our clients.

Building Renovation

We act as advocates for our cperforming due diligence in the pre-construction phase aeray minimizing risks for our clients.

Home Redecoration

We act as advocates for our cperforming due diligence in the pre-construction phase aeray minimizing risks for our clients.

Business in Mind

We act as advocates for our cperforming due diligence in the pre-construction phase aeray minimizing risks for our clients.

Awesome Support

We act as advocates for our cperforming due diligence in the pre-construction phase aeray minimizing risks for our clients.

We are the Expert on
this Field, Better
Building Solutions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi tempora dolorem ex amet unde enim, similique ipsum. Quis molestiae repellat, voluptates, quod ad consequuntur facilis animi voluptatem quasi aut fugiat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Animi tempora dolorem ex amet unde enim, similique ipsum. Quis molestiae repellat, voluptates, quod ad consequuntur facilis

OUR LATEST WORKS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, libero sed cum. Delectus suscipit tempore fugit, accusamus inventore, sunt quod ullam saepe consequuntur quasi illo odit

Feyisa Teshome

Client
"ECO is one of the best general contractors we've worked with. The entire team tactfully delivered a project of exceptional quality while staying on schedule and under budget. We hope to work with ECO again in the near future!"

Ayana Amsalu

Client
“ECO was truly a collaborative partner; working with us in a cost effective, efficient and quality construction product. The knowledge of the ECO team was truly a value add to the overall success of our build-out project. On time, on budget and we had fun!”

Jebessa Jamil

Client
“Thanks for your efforts in helping to create a great work environment for our employees! The ECO team delivered a high quality construction product, on time and on budget! We appreciate all your efforts.”

OUR EXPERT TEAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, libero sed cum. Delectus suscipit tempore fugit, accusamus inventore, sunt quod ullam saepe consequuntur quasi illo odit

WE BUILD YOUR FUTURE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus soluta aspernatur a iusto dicta nisi ipsum enim vel, perspiciatis magnam unde mollitia sunt officia explicabo eaque nesciunt ipsa quis consequatur!

LATEST NEWS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, libero sed cum. Delectus suscipit tempore fugit, accusamus inventore, sunt quod ullam saepe consequuntur quasi illo odit

Waamicha Qormaata Teknikaa

April 19, 2024 / By Admin

Namoota Gaafa 2/8/2016 Qormaata Konklaachisaa irratti qoramtan firiin isaa akkaataa Linkii kanan keessa jiruutti ka’aamee jira. Haaluma Kanaan Lakk.1  hanga 64 kan jirtan qormaata teknikaa gaafa 15/08/2016  ganama sa’aatii 3:00tti Magaalaa Furii maqaa adda Hootela…

Pirojektiin Ijaarsa Mana barumsaa Ifa Boruu sadarkaa lammaffaa Naannoo Affaar Magaalaa Samaraatti ijaarame eebbifame.

September 5, 2023 / By Segni Senbaba

KIO: Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi P/M/N/Affaar Obbo Hajii Awwal Arbaa, Itti gaafatamaa waajjira Paartii  Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hogganaa Biiroo Haqaa fi Nageenyaa Oromiyaa Komishinar Jeneraalaa Kaffaaloo Tafarraa dabalatee,…

Pirojeektii Bishaan Dhugaatii Magaala Bordoddee Eebbifamee Jira.

September 5, 2023 / By Admin

KIO: Jilli Sadarkaa Ittaanaa pirezidaantii mootummaa Naannoo Oromiyaai,Qindeessaa Kilaastera Qonnaa kabajamoo Obbo Abduraman Abdallaatiin durfamu Godina Harargee Lixaatti Pirojektii Bishaan Dhugaatii Magaala Bordoddee eebbisiise..Ijaarsi pirojektii kanaa xiyyeeffannoo MNO pirojektii buleeyyiif kenneen Korporeeshiinii Injiinariingii Oromiyaa dizaayinii…

Eebba Pirojektii Hidha Finnaa Oromiyaa Funnaan Birreessaa

September 5, 2023 / By Admin

KIO: Pirojektiin Hidha Finnaa Oromiyaa Funnaan Birreessaa bakka Obbo Aburazaaq Huseen Bulchaa Godinaa Boorana bahaa, Obbo Galmaa Goolloo Itti gafatama Waajjira Misooma Jalisiif Horsisee Bulaa Aanaa Areeroo, Kab. Ambaassadar Shifaraa Jararsoo, Eng. Girmaa Raggassa Itti…

Eebba Pirojektii

August 27, 2023 / By Admin

KIO: Pirojektiin Mana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Ifa Boru Gambeellaa bakka Pre.B/M/N/O. Obboo Shimallis Abdiisaa fi Pre.M/N/G/ Kabaj. Obboo Umod Ujuluu, aanga’oon, naannoo lamaanuu fi jaarsooli biyyaa, Abba gadaa fi keesumoonni gara garaa argamanitti Hagayya 21/…

If you have any Construction problem ... We are available

X